• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 110
عملیات نصب تابلوهای نامگذاری معابر شهری فاز ٢ ‌محله مراد آباد

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
*    *

با هدف بهبود وضعیت شناسایی معابر و دسترسی آسان شهروندان به معابر عملیات نصب تابلوهای نامگذاری معابر فاز ٢ محله مراد آباد آغاز شد.
به گزارش امور فرهنگی ، اجتماعی و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر چابهار مهندس درویش بلوچ نیا شهردار بندر چابهار اظهار داشت: عدم نامگذاری بسیاری از معابر بواسطه گسترش و توسعه  شهر چابهار باعث بوجود آمدن مشکلات برای شهروندان شده است كه در همين راستا با هدف بهبود وضعیت شناسایی معابر و دسترسی آسان شهروندان به معابر محله مراد آباد عملیات نصب تابلوهای نامگذاری معابر  فاز ٢ محله مراد آباد آغاز شد. 
شهردار بندر چابهار ابراز امیدواری نمود : با تعیین نام و نصب تابلوهای نامگذاری معابر محله مراد آباد بتوانیم بخشی از مشکلات شهروندان و همچنین دستگاههای خدمات رسان و امداد رسان را در واقع ضروری را رفع نماییم .

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷
*امور ‌فرهنگی ، اجتماعی  و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر چابهار   *
-----------------------------                          

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0