• ساعت : ۸:۲۹:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 26
عملكرد تیرماه ١٤٠١ واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری چابهار

 

           *عملیات اطفاء حريق ؛   *
- حريق منزل مسكونی ٦ مورد
- حريق كپر مسكونی ٥ مورد
- حريق تاسيسات برق ٥ مورد
- حريق مغازه و نانوایی  ١ مورد
- حريق خودرو و موتور سیکلت   ١ مورد
- حريق سطل زباله و شاخ و برگ ١٣ مورد
- حريق لاستيك مستعلک ٣ مورد

                *عمليات امداد و نجات *
- كنترل ایمنی ساختمان ها  ٣٢ مورد
-  محبوس شدن در آسانسور و منزل   ٨ مورد
- برش حلقه انگشتری ٢ مورد
- مشاهده مار و راندن حيوانات   ١١مورد
- تصادفات شهری و جاده ای  ١ مورد
- گرفتار شدن خودرو در ساحل  ٦مورد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0