• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 165
اجرای جدولگذاری رفیوژ وسط بلوار امام خمینی (ره) توسط واحد عمران و شهر سازی شهرداری چابهار

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
اجرای جدولگذاری رفیوژ وسط بلوار امام خمینی (ره) توسط واحد عمران و شهر سازی شهرداری چابهار

        🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷
*امور ‌فرهنگی ، اجتماعی  و روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر چابهار   *
-----------------------------                       

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0