• ساعت : ۱۲:۲۵:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ 
  • تعداد بازدید : 40
نصب بنرهای حاوی پیام های عوارض مصرف  پان و پان پراگ در سطح شهر توسط شهرداری چابهار

 

 

 

 

 

 

 

 

⁩⁦⁩یکی از چالشهایی که مدیریت شهری چابهار در بحث بهداشت محیط و حقوق شهروندی با آن مواجه است مسأله استفاده از پان و ریختن آن در محیط شهری است؛ این امر بخصوص در محدوده بازار که از مراکز جمعیتی عمده شهر است بیشتر به چشم میخورد.

استفاده از پان و ریختن آن در محیط اطراف، علاوه نقض حقوق شهروندان، با آلوده کردن محیط موجب نارضایتی شهروندان شده و از لحاظ بصری نیز منظره بسیار ناخوشایند و زشتی را ایجاد می کند و این مسئله، یکی از معضلات عمده در بحث پاکیزگی محیط شهری را در پی دارد و شهروندان با رعایت نکات بهداشتی نقش عمده را در  حل این مسئله به عهده دارند چرا که این امر نتیجه مستقیم رفتار آنها است.
 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0