• ساعت : ۸:۳۵:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 34
نصب و اصلاح تابلوهای هدایت مسیر در شهر چابهار

 

 در راستای افزایش رضایت شهروندان و زیباسازی فضای عمومی شهر ، عملیات ساخت و نصب تابلوهای جدید و اصلاح تابلوهای فرسوده هدایت مسیر به منظور تسهیل در عبور و مرور، بهبود منظر شهری و نوسازی المان های شهری، در سطح شهر چابهار توسط شهرداری انجام شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰